Encyklopedia Host


Idź do treści

Stanowisko w półcieniu

Stanowiska
Stanowisko półcieniste.Stanowisko półcieniste (półsłoneczne) jest bardzo trudne do precyzyjnego określenia. Najprościej można określić, że jest to miejsce do którego słońce dociera od 3 do 6 godzin dziennie. Jest to jednak określenie zbyt ogólne i bardzo subiektywne - sumaryczna ilość godzin w jakich słońce operuje bezpośrednio na określone miejsce to pojęcie czysto akademickie i może być jedynie traktowane dla ogólnego doboru roślin do takiego zakątka ogrodu.

Na przykład obszar z porannym słońcem i cieniem w południe będzie bardziej tolerowany przez rośliny cienia niż z cieniem w godzinach porannych i słońcem w godzinach południowych. Aby dalej rozwinąć ten temat poranne słońce dla miejsc z wystawą północną, gdzie nie dociera słońce w godzinach południowych w okresie letnim jest bardziej sprzyjające roślinom niż obszar o wystawie wschodniej, gdzie słońce operuje o poranku i jest bardzo gorące w godzinach południowych.

Innym półcieniem jest stanowisko osłonięte od południa wysokim parkanem, żywopłotem, ścianą budynku czy też oddalonymi od tej powierzchni wysokimi drzewami - jest to jednak dość jasne miejsce a dodatkowo nie jest w żaden sposób osłonięte od opadów atmosferycznych co wpływa na większą wilgotność podłoża. Podobne warunki oświetlenia mogą występować pod drzewami, gdy rośliny posadzone są po ich północnej stronie - takie miejsca jednak pomimo tego, że bezpośrednio promieniami słońca będzie oświetlone przez taki sam czas stwarzają całkiem inne warunki dla roślin. Rośliny tam rosnące mają "ciemniejszy cień" a co gorsze rosnąc pod parasolem korony drzew są narażone na większą suszę.
Dalsze rozważania prowadzą do innych wniosków:

  • Wiosenne słońce i cień są całkowicie odmienne od słońca i cienia w lecie.
  • Na warunki rozwoju w półcieniu ma wpływ szerokość geograficzna w jakiej prowadzi się uprawę.
  • Sumaryczna ilość słońca w godzinach porannych, południowych i wieczornych może być taka sama a jakże inne są warunki dla rozwoju roślin lubiących cień. Poranne słońce daje światło, ale nie jest gorące tak jak może być w godzinach południowych czy nawet wieczornych.


Chyba najbardziej odpowiednim dla roślin jest stanowisko, które można nazwać dalej półcienistym, ale bardzo specyficznie oświetlone promieniami słońca. Mam na myśli, przefiltrowane słońce, albo inaczej to określając rozproszony cień. Stanowiska takie można odnaleźć pod wysokimi niezbyt gęstymi drzewami, których konary są uniesione do góry, wysokimi sosnami czy pod matami zacieniającymi, gdzie słońce i cień tworząc na powierzchni podłoża wzór, który ciągle się przesuwa wraz z podążającym po horyzoncie słońcem. Roślina otrzymują zarówno dawkę słońca jak i cienia rozłożoną dość równomiernie w czasie co jest dość korzystne dla jej rozwoju.


Andrzej Pach

Hosty miniaturowe oświetlone promieniami wschodzącego słońca.

Hosty miniaturowe oświetlone promieniami wschodzącego słońca

Hosty oświetlone promieniami zachodzącego słońca.

Hosty oświetlone promieniami zachodzącego słońca.

Stanowisko, gdzie hosty są oświetlone są wschodzącym i zachodzącym słońcem.

Stanowisko, gdzie hosty są oświetlone są wschodzącym i zachodzącym słońcem.
Stanowisko w jasnym cieniu oświetlone rozproszonym zachodzącym słońem

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów ze strony wyłącznie za zgodą właściela witryny. | andrzej.pach@wp.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego